Hem

Bygdemuseet Ornö Sockenstuga

 

Rädda Huvudskär

 

är en politisk obunden grupp som består av ett flertal organisationer, bla föreningen Bygdemuseet Ornö Sockenstuga.

 

Rädda Huvudskär vill bevara de unika myndighetshusen och marken i Huvudskärs by hos en ägare och huvudman.

Fortifikationsverket, som tidigare exproprierat mark på Huvudskär för militärt ändamål, vill nu sälja ut och privatisera Huvudskärs by.

Rädda Huvudskär ifrågasätter detta då det hotar att begränsa tillgängligheten för allmänheten.

Huvudskärs by är unik genom att myndighetshusen finns kvar välbevarade och som grupp med tullhus, lotshus, lotsutkik, bagarstuga mfl hus.

Byn är en del av vårt kulturarv och berättar om det samhälle som byggdes upp här i vår yttersta skärgård under slutet av 1800-talet med

fyr, lots och tullstation samtidigt som det fanns bofasta fiskare och skärgårdsbor som bodde i sina fiskebodar under jakt och fiskeperioder.

Ön hade ca 100 bofasta och skola fanns på ön fram till 1930.

 

Rädda Huvudskär har en sida på Facebook!

Gilla

 

Ditt stöd är viktigt för opinionen !

 

 

______________________________________________________________________

 

Nedan kan du läsa aktuella dokument gällande Huvudskär.

Scrolla i dokumentet alternativt öppna i ett eget fönster med hjälp av pilen längst upp till höger.

 

1. Riksantikvarieämbetets yttrande till Fortifikationsverket.

2. Haninge Kommun; Huvudskär, nulägesrapport maj 2013.

 

 

© Copyright 2014. Ornö Museum. All Rights Reserved.