Hem

Bygdemuseet Ornö Sockenstuga

BYGGNADERNA KRING SOCKENSTUGAN

 

Sockenstugan

Sockenstugan är så kallad parstuga från omkring 1740. Det var en lokal för socknens olika råd, stämmor och styrelser. "Ornö Krogh" var inrymd här från 1781 till ca 1800.

När folkskolestadgan, från 1842, nådde Ornö 1845 fick huset till och från tjäna som skolsal och lärarbostad.

 

Mellan ca 1880-1950 fungerade stugan som fattigstuga.

 

Från 1953, och en tid framåt, har det fugnerat som museilokal med insamlade föremål från bygden vilka idag utgör stommen i basutställningen. Dessutom har hemvärnet och Röda Korset haft verksamhet här. 1987 ny start för dagens museum.

 

Klockargården

Gården byggdes 1864. Platsen kallades tidigare för "Klockargården". Huset har tjänat som skolsal, lärarbostad och mottagning och numera enbart lärarbostad.

 

Ornö skola

Skolan byggdes 1907 av Ornös befolkning under ledning av byggmästar E. Jansson. Änkegrevinnan Rose Stenbock skänkte timret till denna kunskapens borg som invigdes den 18 oktober samma år.

 

Rosirska gravkoret

Gravkoret byggdes 1771, som tillbyggnad av dåvarande kyrka, samt äreminne över Friherre Johan Rosirs älskade maka Ulrica Bedoire. "Vallpojken" från Västergötland som blev hovrättspresident och adlad inrättade Sundby fideikomiss.

 

Ornö kyrka

Kyrkan invigdes 1885 och blev helt färdig året efter. Den tidigare kyrkan låg där skolan nu ligger men brann ner 1881. Denna kyrka benämndes "Heliga Trefaldighets Capell" och var från 1652. Före detta år fanns här, troligen ett så kallat "Maria kapell" från 1300-1400-tal.

 

Ornö församlingshem

Byggdes och invigdes 1935 på dåvarande komminister Nils Hökby initiativ. Församlingshemet har blivit om och tillbyggt och även tidvis fungerat somfamiljebostad. Det har varit en lokal för en hushållsskola och fortsättningsskola. Numera är det en möteslokal.

 

Ornö bygdegård

Byggnationen påbörjades 1937 och invigdes troligen året därpå. Byggdegården drevs av Ornös ungdomsförening som senare blev ”bygdegårdsförening”. Från början bestod byggnaden av stora salen och lilla salen samt ett litet kök. 1987 byggdes, med kommunens hjälp, en stor avdelning till för att kunna inrymma barnomsorg, bibliotek, post och distriktssköterskemottagning. Idag finns biblioteket och sköterskemottagningen kvar och våra skolbarn använder sig av stora salen som idrottslokal. Sedan ett tiotal år tillbaka finns här också en krog, i dag heter den ”Ornö Krog &Veranda".

 

© Copyright 2014. Ornö Museum. All Rights Reserved.